Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Rozpočet a střednědobý výhled
Mapa webu
A
A
A

Rodiče vycházejících žáků

Vloženo: 25.3.2024 | Zobrazeno: 4561x

Jak si vybrat obor vzdělávání?

 • Zamysli se nad svými zájmy, zálibami, koníčky
 • Co by Tě bavilo, v čem jsi dobrý/á
 • Jaké jsou nabídky učebních oborů
 • Jaké máš studijní výsledky
 • Máš nějaké zdravotní omezení, které Ti brání ve výběru určitého typu učebního oboru
 • Zvolíš si raději školu v místě bydliště nebo jsi ochoten/ochotna dojíždět, či být na internátu
 • Poraď se s rodiči nebo lidmi, kterým důvěřuješ
 • Zjisti si co nejvíc informací, aby ses mohl/mohla správně rozhodnout
 • Zvaž finanční náročnost studia
 • Zvaž možnosti uplatnění i získání pracovního místa po ukončení studia

 

Kde zjistím potřebné informace?

 • Výchovný poradce
 • Dny otevřených dveří na středních školách a učilištích
 • Prezentace škol
 • Atlasy škol
 • IPS úřadu práce
 • Internetové zdroje např.: 

http://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2024-2024/,

https://www.prihlaskynastredni.cz/

prihlaskynastredni@msmt.cz

http://www.atlasskol.cz

http://www.infoabsolvent.cz 

 

Co musím udělat před odevzdáním přihlášky?

 • Vyberu si z nabídky učiliště a obor vzdělání(mohu si vybrat až tři obory na stejné škole nebo stejné obory na třech různých učilištích)
 • Dobře si zvážím svou volbu
 • Podám přihlášku

 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr jeden ze tří různých způsobů:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou. Podrobnosti k ověření identity naleznete na cznebo info.identitaobcana.cz) z online systému www.dipsy.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému dipsy.cz
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami z online systému dipsy.cz

Přihlášky bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 – 1. kolo přijímacího řízení

Nebo pokud je vyhlášeno od 18. května do 24. května 2024 - 2. kolo přijímacího řízení

 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

 

Registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky, zjistím:

 • Elektronicky přihlášení žáci ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky.
 • Při využití výpisu ze systému bude toto číslo vytisknuté na přihlášce.
 • V tištěné přihlášce bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.

 

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře se nepotvrzuje na přihlášce. Přikládá se jako samostatná příloha přihlášky. Na potvrzení musí být správný kód oborů vzdělání.
 • Určení priority jednotlivých škol:
 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Pořadí škol se po podání přihlášek nemůže měnit !!!

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 na webu MŠMT.

 • Do konce lednanahlásím svojí volbu výchovnému poradci spolu s adresou trvalého bydliště, platnými telefonními čísly na zákonné zástupce i na sebe, popřípadě e-mailovou adresu
 • Vyplněné přihlášky si překontroluji a podepíši (neplatí pro elektronickou verzi)
 • Přihlášky nechám potvrdit u dětského lékaře a doručím do příslušných učilišť (Pamatuj!!! Přihlášky musí být odeslány na učiliště do 20. února)

 

Zápisový lístek se již nevydává !!! Je nahrazen volbou pořadí (pripritou) vybraných oborů na přihlášce ke studiu (pro 1. a 2. kolo příjímacích řízení)

 

Ve 3. a dalších kolech se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

                                      

                                                       

 

 

Informace pro uchazeče

 

V případě, že škola nepořádá přijímací zkoušky:

 • Od května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému si zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí

V případě, že škola pořádá přijímací zkoušky:  

 • očekávat pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejpozději 14 dnů před jejím konáním

 

 • nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. Ředitel stanoví náhradní termín vykonání přijímací zkoušky

 

Přijímací zkoušky na střední školy pro první kolo přijímacího řízení se budou konat v pracovních dnech od 12. dubna do 20. dubnaStejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělávání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky.

 

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • Zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.

 

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá „vzdání se“ svého místa a škola to zapíše do systému. Teprve potom může uchazeč podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách.

 

Podrobnější informace viz. www.msmt.cz  - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.